Adiaforon  

www.holt.no  »  Adiaforon
Etisk betydning?
Adiaforon er som navnet tilsier - eller sier det det? - et prosjekt uten etisk nødvendighet eller viktighet eller gyldighet i seg.

Den første tirsdagen i hver måned
Adiaforon er også et fansine som deles ut hver første tirsdag i måneden på det stedet hvor Science Fiction fans møtes uten program. Som regel vil det si på Stortorgets Gjestgiveri i Oslo, fra rundt klokken 19.30. Eventuelt deles det ut der hvor man har bestemt seg for å møtes denne partikulære tirsdagen.

- Anders Holt
Adiaforon nummer 1, 2003

Adiaforon nummer 2, 2003

Adiaforon nummer 3, 2004

Adiaforon nummer 4, 2004


   |   Kontakt meg her!    |