[ Denne Siden er ganske enkelt kopiert fra www.dagbladet.no ]
[Tilbake til "Cyberspace]


Har du åndelig intelligens?
OXFORD (Dagbladet): Du har et pent hjem, og disponerer en bil eller to. Du har investert i aksjefond og hytte. Jobben er interessant og du har hyggelige venner. Med andre ord: Livet er ganske greit, både materielt og sosialt. Men har du åndelig intelligens?

Av MARIA BRIT ESPINOZA
Søndag 30. april 2000 8:25


HADDE RIKELIG MED IQ: Hadde Einstein levd i dag kunne han få sjekket sin åndelige intelligens også.
  Åndelig intelligens
SQ:
Forkortelse for «spiritual intelligence»: Evnen til å tolke meninger og verdier. Nylig definert av psykologen Zohar og psykiateren Marshall i Oxford i England.

Mange føler at de mangler noe, midt oppe i den materielle rikdommen og det stressende livet. De er på søken etter en dimensjon i livet de ikke helt har klart å definere. Danah Zohar og Ian Marshall har tatt fatt i dette. I boka «Spiritual Intelligence - The Ultimate Intelligence» forteller ekteparet om SQ - spiritual intelligence - eller åndelig intelligens. Boka er blitt en bestseller i England. Forlaget Damm/ExLibris skal gi den ut på norsk.

SQ er den formen for intelligens som komplementerer den rasjonelle IQ og den følelsesmessige EQ, den som hjelper oss på veien til å bli helstøpte individer; til å vite hvem vi er, erkjenne hva vi er villige til å dø for - og hva vi er villige til å oppgi Porschen vår for. Et viktig prinsipp i SQ er utviklingen av egne moralske verdier.

Søken etter verdier
Dagbladet tok turen til Oxford for å snakke med en av de to professorene som har forsket seg fram til definisjonen av den nye intelligensen.

Professor Ian Marshall kan mye om den rasjonelle IQ, og har studert vår emosjonelle EQ. Sammen med psykologkona Danah Zohar fant han at det måtte være noe mer. Sammen definerte ekteparet begrepet åndelig intelligens, SQ.

Den viktigste intelligens
- Hva er åndelig intelligens, professor Marshall?

- SQ handler om meninger og verdier, og individets evne til å tolke disse. Det er sjelens intelligens. SQ er vår viktigste intelligens, og en forutsetning for at vi skal få både IQ og EQ til å fungere effektivt.

Ian Marshall utdannet seg først til psykolog. Deretter kastet han seg ut i medisinstudiet og spesialiserte seg innen psykiatrien. Han praktiserer som psykiater og driver med psykoterapi. Sammen med kona Danah Zohar har han skrevet flere bøker der menneskets hjerne står i sentrum. Hun er opprinnelig fra USA og studerte både psykologi og teologi ved Harvard før hun flyttet til Europa.

Har alltid vært der
- Hvordan skal vi få en forståelse av det nye intelligensbegrepet?

- Selve begrepet oppsto nærmest ved en tilfeldighet da min kone brukte det i et foredrag. Innholdet er derimot like gammelt som menneskets hjerne. Det har vært der til alle tider. Det er den intelligensen vi tar i bruk når vi skal se våre handlinger i et bredere og rikere perspektiv, forteller Marshall.

En av utfordringene når vi skal forstå SQ er at det ikke er noe som kan måles rent teknisk. Selv om det finnes vitenskapelige bevis for SQ.

Nevrologene har funnet bevis for at denne intelligensformen eksisterer, men ifølge Oxford-paret har vi fram til nå vært så opptatt av den rasjonelle formen for intelligens at dette har overskygget det åndelige perspektivet.

Verdivalg
- Åndelig intelligens er den egenskapen vi tar i bruk når vi tar verdivalg i livet. Alle har denne egenskapen, men hvor godt den utnyttes er forskjellig fra person til person, forteller professoren.

Som mener det i stor grad handler om motivasjon når vi snakker om hvordan evnen kan utvikles i hvert enkelt individ. Et av de aller viktigste kriteriene for å utvikle sin åndelige intelligens er høy selvbevissthet og god kommunikasjon - med seg selv.

En pen fasade er ikke ensbetydende med god kontakt med sitt eget liv.

Åndelig intelligens handler om å bry seg om omgivelsene, om selve livet.

- Menneskets åndelige intelligens er hos mange en undertrykket form for intelligens, sier professoren. SQ er eksistensialismens intelligensform. Vi bruker den når vi diskuterer livet og døden, når vi går inn i de dype debattene. Vi trenger den når vi er spontant kreative og visjonære.

- Skal du utvikle din åndelige intelligens, skal du begynne i det små, råder Marshall. Sakte, men sikkert utvikles den gjennom refleksjoner. Les et dikt, lytt til et stykke musikk og reflekter over hva det gjør med deg. Slik utvikler du kontakten med deg selv, og blir klar over hva det er som driver deg. Og kan finne den livsveien som er din genuine.

Kan ikke måles
Selv mediterer Ian Marshall, hver eneste dag. Han ble oppdratt i den romersk-katolske tro. Dette brøt han med, og var agnostiker i mange år. Han var på leting, og i dag er han buddhist. Rommet vi treffes i er et mørkt og rolig sted. Gjenstander hentet hjem fra reiser rundt i verden skaper en atmosfære som sender ut et budskap om ikke-materialisme. Buddha-figurer, en afrikansk trefigur og varme tepper på veggene signaliserer ro. Her lukter det ikke effektivitet og hvite tornadoer.

- Jeg er glad for at vi ikke kan måle den åndelige formen for intelligens på samme måte som vi gjør med IQ. Jeg har fått forespørsler om det, men ønsker ikke å utvikle en slik metode, avslutter Marshall.

  Sjekk om du har åndelig intelligens
SQ kan ikke måles på samme måte som IQ. Men kan du med hånda på hjertet svare ja på flere av disse spørsmålene - og omgivelsene dine kan bekrefte det samme - har du en godt utviklet åndelig intelligens:

Har du evne til å være fleksibel og spontan, til å ta ting på sparket?
Er du selvbevisst nok til kjenne deg selv - og erkjenne dine svake og sterke sider?
Har du evne og kapasitet til å møte lidelse, og lære av den?
Er du i stand til å se smerte som noe positivt?
Har du evne til å bli inspirert av visjoner og verdier?
Har du motvilje mot å såre eller lage trøbbel for andre?
Har du analytiske evner - evne til å se sammenhenger og helhet?
Har du utpreget tendens til å stille spørsmålene «hvorfor?» og «hva om?», og til å søke fundamentale svar?
Har du evne til å jobbe ukonvensjonelt og selvstendig - utenom tradisjonelle rammer og regler?
Har du evne til å inspirere andre?


  Slik får du høyere SQ
Du kan utvikle din egen SQ ved daglig trening. Her er noen av metodene som anbefales:

Meditasjon
Les et dikt eller annen tekst med verdi for deg selv
Gå en tur i skogen eller skaff deg på annen måte tid og rom for ettertanke
Lytt til musikk og reflekter over de mentale og følelsesmessige assosiasjonene dette skaper
Gå grundig gjennom en hendelse fra dagen, let etter underliggende betydning og assosiasjoner
Skriv dagbok over dagens hendelser, hvordan og hvorfor du reagerte slik du gjorde
Skriv drømmedagbok, og reflekter over drømmene
Gå gjennom dagen, tenk på hva som gjorde mest inntrykk. Hva likte du og hva angrer du på? Hvordan kunne dagen blitt annerledes? Hvordan kunne du følt eller handlet annerledes, og hvilken effekt ville det hatt?