Forside

Cyberspace

holt.no


En gang rundt 1986, i kraft av min SF interesse, leste jeg en novelleantologi: "Mirroshades", redigert av Bruce Sterling, en til tider glimrende forfatter. Jeg har ikke den utgaven nå - den er lånt bort til en, med tiden, ukjent låner. Men jeg har en annen utgave av samme samling, fra 1986, men kjøpt i 91. I denne samlingen finner vi også William Gibsons første novelle som profesjonell: "The Gernsback Continuum", som originalt ble publisert i 1981.

Rundt 1982, fikk den litteraturen som bevegelsen av unge nyskapende Science Fiction forfattere skapte, navnet "Cyberpunk". Cyberpunk ble også en egen eksternalisert bevegelse, og dens fremste kjennetegn var polaroidiserte solbriller, helst  med matt sorte kanter - forfatterne hadde selv svært lite med denne bevegelsen å gjøre...

I 1986 hadde William Gibson allerede gitt ut sin klassiker Neuromancer, som i parentes bemerket, de norske forlagene har brukt en uendelighet av tid på å få oversatt. Det er i denne boken Gibson bruker uttrykket Cyberspace, slik at han etterhvert har fått æren av å ha konstruert nettopp begrepet Cyberspace.

Kanskje brukte Gibbson uttrykket intertekstuelt ironisk, ettersom det også jo kunne sies å referere til bevegelsen av Cyberpunkere, som definerte sitt eget nokså eklatante rom.

I dag er det et svært misbrukt begrep og derfor kanskje tømt for reelt innhold.

Men en del av cyberpunkbevegelsen var visjonene om en større sammensmeltningen av menneske og teknologi, for derigjennom å øke menneskets rekkevidde - men også for samtidig å gi det større mulighet til en voldsom hypervirkelighet, og slik å kunne gå for langt ut i sin streben etter utvidet (kommunikativ) rekkevidde.

I dag er verdensveven kanskje den mest allmengjorte Cyberspace vi har. Til høyre   finner du noen cyberspacede lenker. God fornøyelse!

Alexandria on the Web
Akira Kurosawa on the web
Arbeidere i alle land...
Brain, the
CyberpunkProject
DooM Cheat Codes
Enlightenment.com
Flashback
GuitarCraft
Green Rabbit
HerreGud.com
Linux Homepage
MediaNews
Mondo 2000
Mystical WWW
Navel-Fluff
NewsPapersOnTheNet
Project Gutenberg
Sherriff
Terence McKenna Land
Toms HardwareGuide
TRESKI.NO
WAP er ute!
W3C-onsortium
Webhuset.no
Wired-Magazine
WorldNetDaily
Åndelig Intelligens

Siden tilhører Anders Holt, og oppgir du kilden, må du gjerne kopiere den!